Online Reputation Management


På ATAK arbeider vi med ledelsen, gir råd og hjelp
i forhold til Online Reputation Management"Alle saker er forskjellige når vi arbeider med Online Reputation Management, og fokuset vårt er alltid basert på hvem kunden er og hvordan saken ser ut."


Vern om dit online omdømme og brand


"Med Online Reputation Management opprettholder selskapene sin digitale profils primære formål: Å ikke skremme bort kunder!"


Online Reputation Management: Dealing med dårlig publisitet


Hva koster online reputation management?

Prisen på vår assistanse starter på NOK 5.700

og varierer deretter i pris avhengig av casens størrelse og karakter.

Er du interessert i å lære mer om hvordan du kan avlive dårlig publisitet?
Kontakt ATAK på 5321 5060 eller trykk på knappen under.