Ofte stilte spørsmål


Her finner du svar på ofte stilte spørsmål
om Online Reputation Management


Hva er Online Reputation Management/omdømmebygging?

Online Reputation Management kaldes også ORM og betyr hånntering av en virksomhet eller persons omdømme på nettet.

Et rykte online kan sammenlignes med personers, produkter eller virksomhetens rykte i det virkelige liv. Hvis en venn sier ”ALDRI bruk støvsugere fra Hr. Jensens Støvsugere, de spyr ut mer støv enn de samler opp”, da unngår vi selvsagt å kjøpe støvsugere fra nettopp det merket. Det samme gjelder på nettet. Når vi søker etter opplysninger om et spesifikt produkt og de første tre sidene i søkeresultatet er full av dårlige anmeldelser av et bestemt merke, er det mer sannsynlig at vi går etter etter en annet merke, i stedenfor å undersøke nærmere selv.

Forskjellen på omtale i det virkelige liv og på nettet er at alle de opplysninger som finnes på nettet indekseres – altså lagres – av søkemaskinene. Dette vil si, at en gammel sak mellom forbruker og virksomhet, som ikke lengre er relevant eller aktuell, kan få ufortjent mye oppmerksomhet hvis det kommer opp på første side i søkeresultatene.

Omdømmebygging går ut på å rydde opp i dårlig omtale og de negative kommentarene og sørge for at bare ønskelig informasjon er synlig, i tilfelle poten-sielle kunder og samarbeidspartnere søker etter deg eller virksomhetens produkter og servicer på nettet.

Les mer om Online Reputation Management her.

Hva betyr Online Reputation Management?

Online Reputation Management betyr, oversatt til norsk, vedlikehold av virksomhetens eller individets rykte på nettet. Gjennom Online Reputation Management er det mulig å kontrollere det første inntrykket man får av en virksomhet eller person på nettet.

Hvorfor er Online Reputation Management nødvendig?

Omdømmebygging er nødvendig fordi ingen omtale eller vurdering kan fjernes eller bli "glemt" på nettet. Støter en potensiell kunde, arbeidsgiver eller kontaktperson på dårlig publisitet om deg eller virksomheten din, er det stor sannsynlighet for at han/ hun vil velge deg og/eller virksomheten din bort.

Faktisk viser et studie utført av analysebyrået YouGov at 70 % vil velge bort en virksomhet hvis de har et dårlig rykte på nettet. Online Reputation Management kan være nødvendig for ikke å la dårlig publisitet prege din eller din virksomhets fremtid.

Hvorfor er Online Reputation Management viktig?

I en verden der de fleste starter søkene sine ved å skrive inn et søkeord i Google-søkeboksen, har det aldri vært viktigere å ha kontroll over sitt online omdømme. I stedenfor å komme direkte inn i en persons eller virksomhets hjemmeside, er det nå en mulighet for potensielle kunder, arbeidsgivere eller kontaktperson å lande på et søkeresultat med dårlig omtale, noe som kan ha en negativ, og ikke minst avgjørende, effekt på deres videre beslutning.

Med Online Reputation Management kan du bidra til å redusere sjansen for at dårlig publisitet på nettet har innvirkning på din eller bedriftens fremtidige suksess.

Hvordan fungerer Online Reputation Management?

Omdømmebygging kan utføres på mange forskjellige måter, men det grunnleggende formålet er å behandle dårlig publisitet, og i stedet fremheve god publisitet i søkeresultatet til en person eller et selskap.

Innenfor for Online Reputation Management finnes både Proaktiv og Reaktiv Online Reputation Management. Med Proaktiv Online Reputation Management forsøkes det å komme eventuell fremtidig, dårlig publisitet i forkjøpet ved å sørge for at hele førstesiden av søkeresultatene presenterer en virksomhet eller person på best mulig måte. Hvis man har dårlig publisitet online, vil det være større utfordringer med å få plass på den første siden av søkeresultatene, ettersom det allerede finnes sterke, relevante resultater.

Finnes der allerede dårlig omtale på nettet vil der med Reaktiv Online Reputation Management bli satt inn for å rydde opp i negativ omtale og sørge for at det er riktig og relevant informasjon om et selskap eller individ, som får lov å fylle i søkeresultatene.

Hvor mye koster Online Reputation Management?

Det er vanskelig å sette en fast pris på hva Omdømmebygging koster fordi det avhenger av hvor mye tid som må brukes på oppgaven, hvor stor skaden er og hvor sterk en virksomhet eller person allerede står i et søkeresultat. Prisene kan derfor variere helt fra noen tusen kroner og opp til betydelig høyere beløp.

Prisen for Online Reputation Management vil være betydelig mindre hvis det er allerede gjort forebyggende Proaktiv Online Reputation Management, fordi dette vil gjøre oppgaven både mindre og lettere å utføre.

Hvem arbeider med Online Reputation Management?

Eksperter i Omdømmebygging, som ATAK A/S, arbeider for det meste med søkemotoroptimalisering, online markedsføring og sosiale medier, og vet derfor hvordan søkemotorer fungerer.

ATAK A/S er et markedsføringsbyrå som arbeider med alle aspekter av online markedsføring, og hvis kjernekompetanse ligger i søkemotorer (Search Engine Optimization, Online Reputation Management og PPC), sosiale medier, design og web.

Kan jeg gjøre Online Reputation Management?

For å utføre god og kvalitativ omdømmebygging er det viktig at man som et minimum er kjent med søkemotoroptimalisering . Dårlig publisitet på nettet kan fort eskalere, og derfor er det viktig å vite nøyaktig hva som fungerer best, og når.

På ATAK A/S kan du velge alt fra å få skreddersydd en Online Reputation Management plan for deg eller virksomheten din, som du selv kan etterleve, du kan bli en aktiv del av arbeidet, eller du kan la oss gjøre alt for deg. Alt avhenger av hvilke resultater du ønsker, hvor mye tid du har og budsjettet ditt. Det viktigste er å handle og ikke bare vente og se hva som skjer, nettopp fordi dårlig publisitet kan gjøre betydelig skade for deg og virksomheten din.

Hvem trenger Online Reputation Management?

Både for virksomheter og enkeltpersoner kan førstesiden av søkeresultatene på Google sies å være nåtidens svar på et visittkort. Det er der potensielle og eksisterende kunder eller arbeidsgivere kan danne sig sine første inntrykk, og der mange beslutninger vil oppstå.

Både virksomheter og enkeltpersoner kan med omdømmebygging optimere sitt online omdømme og visittkort - og dermed optimere sin fremtidige suksess.

Hvorfor behøver du Online Reputation Management?

Både virksomheter og enkeltpersoner kan få behov for omdømmebygging, ettersom referansene aldri forsvinner fra nettet. Hvis en potensiell kunde, arbeidsgiver eller kontakt støter på dårlig publisitet om deg eller virksomheten din, er der stor sjanse for at du eller virksomheten din ikke blir valgt. En studie av analysebyrået YouGov viser at 78% av dansker stoler på online omtale og vurderinger av selskaper, enten det er god eller dårlig omtale det er snakk om.

Online Reputation Management kan derfor være nødvendig for å beskytte sitt online omdømme, og hvis du eller din virksomhet har dårlig publisitet liggende på nettet, og ikke vil la dette sette sitt preg på fremtiden.

Hva er Proaktiv Online Reputation Management?

Med Proaktiv Online Reputation Management hindrer du å få negativ innvirkning ved dårlig publisitet ved å komme det i forkjøpet. Dette gjøres ved å sikre at minimum første side av søkeresultatene presenterer et selskap eller individ på best mulig måte. Proaktiv omdømmebygging gjør det vanskelig for dårlig publisitet å fylle ut et søkeresultat.

Hva er Reaktiv Online Reputation Management?

Reaktiv omdømmebygging handler om å begrense skaden etter at den allerede har skjedd. Har det oppstått dårlig publisitet, negative vurderinger eller lignende på nettet, forsøkes det med reaktivt arbeid å presse dette lenger ned i søkeresultatene. Man kan dermed redusere synligheten av dårlig publisitet og i stedet gi rom for positiv publisitet og korrekt informasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg finner uønsket innhold om meg eller min virksomhet på nettet?

Det er mange ting du kan gjøre hvis du plutselig finner uønsket eller dårlig publisitet om deg selv eller din virksomhet på nettet. Kort sagt er det å lage en oversikt over situasjonen, og ikke gå i panikk og ta drastiske beslutninger, et godt utgangspunkt.

Foreta en vurdering av om du kan drepe den dårlige publisiteten ved å kontakte de ansvarlige for innholdet, enten du arbeider med sensitive personopplysninger, eller om du trenger en konsulent for å bidra med å løse problemet. Hvis du ikke har tid, overskudd eller mulighet til å gjøre noe ved uønsket innhold selv, er ATAK A/S alltid klare til å gjøre jobben for deg.

Kan jeg fjerne uønsket / usant innhold om meg eller min virksomhet på nettet?

I utgangspunktet kan du ikke fjerne uønsket eller usanne innhold om deg selv eller din bedrift på Internett, med mindre det er noe du selv har lagt opp. Dersom innholdet og informasjonen skal rettes eller fjernes, er det administratoren for nettstedet som kan / bør gjøre det.

Du kan prøve å ta kontakt med administratoren, men ha både tålmodighet og holde hodet kaldt når du ber dem om å fjerne det fra deres side. I tillegg er det en god idé å ringe, og ikke skrive en e-post, fordi dette vil virke mer alvorlig.

Hva gjør jeg hvis jeg finner omtale av sensitive personopplysninger om meg selv på nettet?

Hvis du finner omtale av sensitive personopplysninger om deg selv på nettet, har du som enkeltperson mulighet for å ta kontakt med Data Protection Agency som kan hjelpe deg å få informasjon fjernet.

Finnes det spesifikke søkeresultater om deg på Google som du ønsker fjernet, har du i henhold til europeisk databeskyttelse mulighet til å be Google om å fjerne disse nettadressene. Husk at det utelukkende er Google som evaluerer disse forespørslene, og at de ikke fjerner nettadresser med informasjon om "offentlig interesse", for eksempel informasjon om bedrageri, straffedommer og profesjonell forsømmelse av plikter.

Kan du fjerne all den dårlige publisiteten på nettet med Online Reputation Management?

Man kan ikke selv fjerne dårlig publisitet på nettet, men du kan gjemme den bort. Dette gjøres ved å trekke den dårlige publisiteten vekk fra de første sidene av søkeresultater, sånn at man ikke støter på det når man søker på personens navn eller firma. I utgangspunktet kan all dårlig publisitet fjernes fra de første sidene av søkeresultatene.

Hvor lang tid tar det å behandle uønsket publisitet på nettet?

Det er vanskelig å sette en fast tidsramme for hvor lang tid det tar å behandle uønsket publisitet på nettet med Online Reputation Management fordi det avhenger av både omfanget og styrken av uønsket publisitet. Noe uønsket publisitet er vanskeligere å fjerne enn annet, så det vil ta lengre tid å jobbe det bort i søkeresultatene.

Et forløp med omdømmebygging kan ta fra noen uker, opp til mellom seks måneder til ett år.

Kan jeg beskytte meg mot fremtidig dårlig publisitet på nettet?

Du kan beskytte deg mot dårlig publisitet på nettet ved å investere i forebyggende Proaktiv Online Reputation Management. Med Proaktiv omdømmebygging kan du hindre eventuelle fremtidig, dårlig publisitet for å få plass på de første sidene av Googles søkeresultater. På denne måten sikrer du at de som søker på deg, eller virksomheten din, på Google, ikke får et feil førsteinntrykk.


Er du interessert i å lære mer om hvordan du kan avlive dårlig publisitet?
Kontakt ATAK på 5321 5060 eller trykk på knappen under.