Omdømmebygging


Forhindrer dårlig omtale i å ødelegge en virksomhetRedningen er Forebyggende Omdømmebygging


Hva koster online reputation management?

Prisen på vår assistanse starter på NOK 5.700

og varierer deretter i pris avhengig av casens størrelse og karakter.

Er du interessert i å lære mer om hvordan du kan avlive dårlig publisitet?
Kontakt ATAK på 5321 5060 eller trykk på knappen under.